İyi günler dilerim;

TEDAVİLER


Şaşılık, şaşılık cerrahisi, göz kayması, göz kayması tedavisi, şaşılık tedavisi, göz tembelliği, ambliyopi, göz tembelliği tedavisi, gözlük, şaşılık ameliyatı, göz sulanması, göz çapaklanması, az görme, nistagmus tedavisi, nistagmus ameliyatı, çift görme, diplopi
Şaşılık, şaşılık cerrahisi, göz kayması, göz kayması tedavisi, şaşılık tedavisi, göz tembelliği, ambliyopi, göz tembelliği tedavisi, gözlük, şaşılık ameliyatı, göz sulanması, göz çapaklanması, az görme, nistagmus tedavisi, nistagmus ameliyatı, çift görme, diplopi
ÖZ GEÇMİŞ

PROF. DR. E.CUMHUR ŞENER

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümü’nde uzmanlık eğitimini 1991’de tamamladı. Aynı hastanede 1995’te doçent, 2002’de profesör oldu.


1993’de Hollanda Göz Araştırmaları Enstitüsü’nde, 1994’de Johns Hopkins Üniversitesi Wilmer Göz Enstitüsü’nde çalıştı. 2002’de Hindistan’da ORBIS projesinde Çocuk Göz Hastalıkları ve Şaşılık Programı'nda davetli eğitmen olarak görev aldı. 2008’de Bakü, Azerbeycan’da CELAMIG göz kliniğinde Şaşılık ve Çocuk Göz Hastalıkları Bölümü’nü kurdu.


Şaşılık (çocuk ve erişkin) ve çocuk göz hastalıkları bilimsel, klinik ve cerrahi çalışmalarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantı ve dergilerde 100’den fazla konferans, sunu ve orijinal araştırma makalesi bulunmaktadır. Şaşılık ve Tedavisi (2002), ve Çocuk Göz Hastalıkları ve Şaşılık (2009) isimli iki bilimsel kitabın yazarıdır.

Şaşılık, şaşılık cerrahisi, göz kayması, göz kayması tedavisi, şaşılık tedavisi, göz tembelliği, ambliyopi, göz tembelliği tedavisi, gözlük, şaşılık ameliyatı, göz sulanması, göz çapaklanması, az görme, nistagmus tedavisi, nistagmus ameliyatı, çift görme, diplopi

Superior or inferior rectus transposition in esotropic Duane syndrome: a longitudinal analysis.

Daha Fazla

Çocuk Göz Hastalıkları ve Şaşılık Sorularına Yönelik | Çocuklarda ve Erişkinlerde Göz Kası Problemleri

Daha Fazla
Şaşılık, şaşılık cerrahisi, göz kayması, göz kayması tedavisi, şaşılık tedavisi, göz tembelliği, ambliyopi, göz tembelliği tedavisi, gözlük, şaşılık ameliyatı, göz sulanması, göz çapaklanması, az görme, nistagmus tedavisi, nistagmus ameliyatı, çift görme, diplopi

Göz Kayması-Şaşılık

Herhangi bir bakış yönünde iki gözün görme eksenlerinin paralel olmaması durumuna şaşılık denir. Toplumda %2-4 sıklıkta rastlanır. Şaşılığın nedeni bilinmemekle birlikte genetik başta olmak üzere pek çok faktörün etkili olduğu düşünülmektedir.

Daha Fazla
Şaşılık, şaşılık cerrahisi, göz kayması, göz kayması tedavisi, şaşılık tedavisi, göz tembelliği, ambliyopi, göz tembelliği tedavisi, gözlük, şaşılık ameliyatı, göz sulanması, göz çapaklanması, az görme, nistagmus tedavisi, nistagmus ameliyatı, çift görme, diplopi

Göz Tembelliği-Ambliyopi

Ambliyopi bir veya iki gözde görme azlığı olup halk arasında görme tembelliği olarak bilinir. Ambliyopinin nedenlerişaşılık, anizometropi (iki gözün farklı kırma kusuru olması), ametropi (kırma kusuru) ve deprivasyondur (görme uyaranından yoksun olma).

Daha Fazla
Şaşılık, şaşılık cerrahisi, göz kayması, göz kayması tedavisi, şaşılık tedavisi, göz tembelliği, ambliyopi, göz tembelliği tedavisi, gözlük, şaşılık ameliyatı, göz sulanması, göz çapaklanması, az görme, nistagmus tedavisi, nistagmus ameliyatı, çift görme, diplopi

Gözlerin Titremesi-Nistagmus

Nistagmus bir veya her iki gözde istemsiz titreme hareketinin var olmasıdır. Titreme vertikal ve horizontal eksenlerde olabileceği gibi torsiyonel de olabilir. Fizyolojik nistagmus optokinetik, vestibüler ve pozisyonel olmak üzere üç tip olup genellikle sıçrayıcı tarzdadır.

Daha Fazla