Çocuklarda Şaşılık (Göz Kayması)

  • ANA SAYFA
  • Çocuklarda Şaşılık (Göz Kayması)

Bebeklik Çağında Şaşılık (Detaylı bilgi için https://cumhursener.com/academic/infantil-sasilik)

Ye­ni­do­ğan-12. aya ka­dar olan dö­nem­de or­ta­ya çı­kan şa­şı­lık­lar in­fan­til şa­şı­lık­lar baş­lı­ğı al­tın­da in­ce­le­nir. En sık içe şaşılık şek­lin­de gö­rü­lür. Has­ta­la­rın önem­li bir bö­lü­mün­de gizli veya bariz göz titremesi (nis­tag­mus) ve/veya dikey kay­ma tab­lo­ya eş­lik eder. Bu bulguların or­ta­ya çık­ma­sı 3 ya­şa ka­dar uza­ya­bi­lir. Tedavisi genellikle cerrahidir. Bazı hastalarda gözlük kullanılması da gerekebilir ( bkz Resim 1 A-E).

Şaşılık-1 Bebeklik çağında şaşılık ortaya çıkan hastanın okul öncesi dönemine kadar olan seyri. A. Dört aylık bebekte büyük açılı kayma ve gözde titreme mevcut. B. Beş aylık; ameliyatın ertesi günü şaşılık düzelmiş C. Bir yaşında gözlük gereksinimi doğmuş. D-E. Üç yaşında ortaya çıkan sol gözdeki hafif içe şaşılık hipermetrop gözlükle tamamen düzeliyor, hastanın derinlik hissi gelişmiş