Bazı Şaşılık Olguları


Bazı Şaşılık Olguları

Herhangi bir bakış yönünde iki gözün görme eksenlerinin paralel olmaması durumuna şaşılık denir. Toplumda %2-4 sıklıkta rastlanır. Şaşılığın nedeni bilinmemekle birlikte genetik başta olmak üzere pek çok faktörün etkili olduğu düşünülmektedir.