Erişkinlerde Şaşılık (Göz Kayması)

  • ANA SAYFA
  • Erişkinlerde Şaşılık (Göz Kayması)

Erişkinlerde Şaşılık Tedavisi

Erişkinlerde şaşılık değişik şekillerde kendini gösterebilir. Çocukluk döneminde gördüğü şaşılık tedavisinin yetersiz olduğu veya aşırı düzeltme yaptığı hastalar, sonradan herhangi bir sistemik, göz veya kas hastalığına bağlı ortaya çıkan şaşılıklar, sinir felçleri ve travma olarak özetlenebilir. Erişkinlerde sonradan oluşan şaşılığın yarattığı en belirgin şikayet çift görme ve/veya anormal baş pozisyonudur. Çocukluk çağından kaynaklanan bir şaşılık erişkinde estetik dışında önemli bir sorun yaratmayabilir.

Erişkinlerde şaşılık tedavisi çocuklardaki ile önemli ölçüde benzerlik göstermekle birlikte, tedavi neticesinde yeni bir çift görme durumu yaratılmaması için azami dikkat sarf edilmelidir. Daha önceki cerrahilerde yeterli düzelmenin sağlanamamış olduğu erişkin olgularda da şaşılık cerrahisi güvenle gerçekleştirilebilir.

Şaşılık 2-A. Çocukluğunda geçirdiği şaşılık ameliyatında yetersiz düzelme olan erişkin içe kayma olgusu. Hastanın
sosyal ve profesyonel ilişkileri yönünden kusursuz göz teması kurabilmesi arzusu var. Görmesi sağda 0.4, solda
tam; postoperatif diplopi testinde olumlu cevap mevcut. B. Özellikle önceden cerrahi uygulanan adaleler tekrar
açıldığında ortaya çıkacak cerrahi sonucu ön görmek oldukça zordur. Bu nedenle, cerrahiye bağlı olarak diplopi
gelişmesini önlemek ve tam bir düzelme sağlayabilmek amacıyla sağ iç rektus kasına ayarlanabilir dikiş uygulanmış,
cerrahiden bir gün sonraki görünüm. C. Hastanın bir yıl sonraki görünümü; diplopi mevcut değil ve kayma düzelmiş.